INFORMASJON OM OSS

FESTIVALTEMA

I 1993 - for snart 30 år siden - ble Kirkenesdeklarasjonen signert for å fremme dialog og samarbeid mellom landene i Barentsregionen. I dag er fundamentet for dette samarbeidet mer ustabilt enn noen gang - aldri har det vært mer relevant å reflektere over hva som i det hele tatt gjorde dette samarbeidet mulig. I 2023 løfter Pikene på Broen spørsmål knyttet til det tilsynelatende enkle konseptet:

TRUST

Trust, på norsk oversatt både som tillit og det å stole på noe eller noen, er et begrep som brukes i mange ulike sammenhenger. Hva betyr det for eksempel å stole på en venn, et familiemedlem, en fremmed, en politiker, en regjering, eller ulike typer informasjon og media? Hvordan skaper og uttrykker vi tillit? Hva skjer når tillit brytes, og hvordan kan vi reparere eller konstruere den på nytt? Og ikke minst: hvilken rolle spiller tillit i tida vi gjennomlever nå, ei tid hvor vi som samfunn må håndtere økte kostnader på mat og energi, reagere på en klima- og miljøkrise, samtidig som navigerer på verdens stadig mer vaklende geopolitiske underlag? Gjennom en rekke kunstproduksjoner, debatter, konserter, forestillinger, kunstnersamtaler, en konseptuell festivalbar og et åpningsshow, skal vi gjennom Barents Spektakel 2023 forsøke å besvare noen av disse spørsmålene!

BARENTS SPEKTAKEL

Barents Spektakel er et årlig arrangement i Kirkenes som bygger kulturelle broer på tvers av fysiske og imaginære grenser. Den seks dager lange festivalen byr på samtidskunst, teater, musikk, debatter, film, forestillinger og en konseptuell festivalbar. Gjennom disse ulike elementene blir festivalen en møteplass for alle med interesse for kultur og problemstillinger knyttet til nordområdene. Festivalen ble startet opp i 2004 og finner sted i februar, når den lange polarnatten nærmer seg slutten.

CONTACT

Barents Spektakel arrangeres av Pikene på Broen, en gruppe med kuratorer og produsenter basert i Kirkenes.

Neal Cahoon

kurator

+47 48 66 82 29
neal@pikene.no

Inger Blix Kvammen

rådgiver

+47 95 06 45 64
iblix@online.no

Franziska Kraiczy

daglig leder

+47 98 62 95 14
franziska@pikene.no

Ingrid Valan

kurator

Mobile: +47 48 14 03 95
E-mail: ingrid@pikene.no

Astrid Fadnes

presse og kommunikasjon

+47 97 71 92 34‬
astrid@pikene.no

Evgeny Goman

produsent

+47 41 29 65 57
evgeny@pikene.no

Kjetil Nicolaisen

teknisk leder

+47 98 11 78 57
kjetil@pikene.no

Anna Lankinen

frivilligkoordinator

+47 92 03 91 95
volunteer@pikene.no

Oleg Khadartsev

kurator

+47 92 03 91 95
oleg@pikene.no

 

Irina Ivanova

projektkoordinator

+47 41 25 35 36
irina@pikene.no