MEDVIRKENDE

ANASTASIA SAVINOVA

ANASTASIA SAVINOVA

Anastasia Savinova jobber på tvers av forskjellige disipliner; skulptur, installasjon, tegning, video, performance og funnede objekter. Savinovas praksis dreier seg om økologier og menneskelig forhold til en "mer-enn-menneskelig verden" og undersøkelser omkring hvordan alt henger sammen. 

Under Barents Spektakel 2023, presenterer Anastasia Savinova og John Andrew Wilhite-Hannisdal sitt samarbeid Dialects of the Deep, et prosjekt som har vært i utvikling siden juni 2021 gjennom en rekke digitale møter og kunstneropphold i Kirkenes og Sør-Varanger. Dialects of the Deep reflekterer over undervannsstemmer og åpner for dialog mellom mennesker og vesener under vann. En installasjon i form av en lydskulptur fremkaller fiskens livssykluser og undersøker hvordan fisken og mennesket, både symbolsk og fysisk, er knyttet sammen. Torskens stemmer får trebåtkroppene til å vibrere mens de utforsker gamle relasjoner og skaper nye harmonier. Foto: Maxim Vlasov

JOHN ANDREW WILHITE-HANNISDAL

JOHN ANDREW WILHITE-HANNISDAL

John Andrew Wilhite-Hannisdal er en komponist og lydkunstner bosatt i Oslo. John Andrews verk har en leken og ofte teatralsk natur som gestikulerer til verden utenfor verkene og musikken tar ofte utgangspunkt i felt- og arkivopptak så vel som stedspesifikke lyder. John Andrew leder prosjektet Torsketromming sammen med forsker Rebekah Oomen.

Under Barents Spektakel 2023, presenterer Anastasia Savinova og John Andrew Wilhite-Hannisdal sitt samarbeid Dialects of the Deep, et prosjekt som har vært i utvikling siden juni 2021 gjennom en rekke digitale møter og kunstneropphold i Kirkenes og Sør-Varanger. John Andrew vil også bidra til foredraget til Rebekah Oomen lørdag 25. februar, og konserten med Per Anders Store og Sainkho Namtchylak tirsdag 28. februar, som begge finner sted i utstillingslokalet. Bilde: Jonas Carlsen

REBEKAH OOMEN

REBEKAH OOMEN

Rebekah Oomen er en evolusjonsbiolog som er interessert i hvordan organismer reagerer på miljøendringer og plast og tilpasning til lokale miljøer. Hun kombinerer feltstudier og eksperimenter med genomsekvensering for å forstå hvordan den atlantiske torsken har utviklet seg under ulike miljøforhold på forskjellige steder og hvordan den reagerer på utfordringer som overfiske, klimaendringer og støyforurensning.

Inne på den gamle brannstasjonen vil Rebekah Oomen presentere en vitenskapelig utstilling knyttet forskningsprosjektet Torsketromming. Dette samarbeidet danner grunnlaget for Rebekkas foredrag: Dialects of the Deep What can listening to cod tell us about their communities and how we impact them? Foredraget finner sted lørdag 25. februar i utstillingsrommet. Foto: Maja Wilhite-Hannisdal

POLINA MEDVEDEVA

POLINA MEDVEDEVA

Polina Medvedeva utforsker praksiser og måter å være på som ofte betraktes som  "uformelle" eller "ikke-konforme", som skyggeøkonomier og subkulturelle/kollektive omsorgspraksiser. Arbeidet hennes kombinerer dokumentarfilm, AV-performance og installasjon. Hun inviterer betrakteren til fordype seg i observasjonene og vektlegger i sitt arbeid hvordan levd erfaring ikke passer inn i rigide kategorier som inne/ute, tilhørighet/ekskludering, formell/uformell. 

Til Barents Spektakel 2023, presenterer Polina Medvedeva en tilpasset versjon av sin interaktive lydinstallasjon, A Knock From Below Heard At The Bottom. Her blir publikum, utstyrt med en elektromagnetisk mikrofon, til en voyeur, en utenlandsk agent, en tilskuer og en medskyldig som skanner et tilsynelatende normalt rom. Verket er en samling av samtaler som blir avlyttet, lyttet til, minnes og tatt opp, i et forsøk på å finne gnister av sivil ulydighet midt i sensurens absurditet. Foto: Verena Blok.

DIMITRI THOMAS-KOMISSAROV

DIMITRI THOMAS-KOMISSAROV

Dimitri Thomas-Komissarov er en kunstner født i USA og bosatt i Norge. Hans praksis utforsker og stiller spørsmål ved vårt forhold til fakta og forestillingen om sannhet innenfor ulike medier som baseres på beviselig informasjon. Mye av arbeidet hans utføres gjennom eller rundt fotografi, mens han utforsker det moderne forholdet mennesker har til bilder.

Dimitri Thomas-Komissarov sitt pågående prosjekt Factum undersøker og omformer materialer fra trykkpressen til Kirkenes sin lokalavis, Sør-Varanger Avis. Gjennom arbeid med aluminiumsplatene som brukes til å fysisk trykke avisen, i kombinasjon med sine egne fotografi, undersøker kunstneren problematikken og forholdet mellom informasjon og desinformasjon.  Foto: Dimitri Thomas-Komissarov

PAULIINA FEODOROFF

PAULIINA FEODOROFF

Pauliina Feodoroff er en skoltesamisk teater- og filmregissør og landvokter fra Keväjäu’rr i den finske delen av Sápmi og Suõ’nnjel i den russiske delen. Hun kobler ulike kunnskapsfelt – det samiske, kunstneriske og vitenskapelige – i teater- og filmprosjekter, samt i politisk aktivisme og økologiske restaureringsprosjekter. Feodoroff er forkjemper for samiske vann- og landrettigheter og har vært president i Samerådet. Hun var med på å utarbeide mandatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen i Finland i 2019.

Til Barents Spektakel 2023 presenterer Pauliina Feodoroff en videoinstallasjon fra hennes verk Matriarchy, stilt ut på The Sámi Pavilion under Veneziabiennalen gjennom oppdrag fra OCA. Hun vil også lede den guidede bussturen Steer the way, Njâuddam søndag 26. Februar, som en del av prosjektet From the Baltic to the Barents Sea, en samproduksjon av Pikene på Broen og Baltic Circle-festivalen. Foto: Hanna Parry

TINE SUREL LANGE

TINE SUREL LANGE

Arktiske landskap, omgivende lyder, mytologier og lydkoreografi er noen av inspirasjonene som former verkene til den norske komponisten og tverrfaglige kunstneren Tine Surel Lange. Med base i Lofoten i Nord-Norge, er arbeidet hennes forankret i organisk materiale – med fokus på lytting, rom og hvordan konnotasjoner farger hvordan vi lytter til og opplever kunst.

Tine Surel Lange og Pavlo Grazhdanskij presenterte sitt felles lydkunstprosjekt Two sides of the River under avslutningen av Barents Spektakel 2022. Etter Russlands invasjon av Ukraina, står verket igjen som en langvarig metafor for den vanskelige situasjonen for dialog på tvers av landegrensene. Den opprinnelige planen om å utveksle lyd på tvers av Pasvikelva kunne ikke gjennomføres fordi myndighetene i Nikel stilnet den ene siden, angivelig på grunn av fare for “snøstorm”. Ett år senere presenterer kunstnerne et minne fra forestillingen og benytter festivalen som et punkt for fortsettelsen av samarbeidet. Foto: Tine Surel Lange

PAVLO GRAZHDANSKIJ

PAVLO GRAZHDANSKIJ

Pavlo Grazhdanskij ble født i 1991 i Kharkiv, Ukraina, og bor og jobber nå i New York, USA. Hans kunstneriske arbeid sentrerer rundt representasjonsstrategier, problematikker knyttet til dokumentar og funnet materiale, kunstneriske tilnærminger og manuelt arbeid i databehandling og innsamling, biopolitikk, bilder av overlevelsesstrategier og abstraksjon.

Tine Surel Lange og Pavlo Grazhdanskij presenterte sitt felles lydkunstprosjekt Two sides of the River under avslutningen av Barents Spektakel 2022. Etter Russlands invasjon av Ukraina, står verket igjen som en langvarig metafor for den vanskelige situasjonen for dialog på tvers av landegrensene. Den opprinnelige planen om å utveksle lyd på tvers av Pasvikelva kunne ikke gjennomføres fordi myndighetene i Nikel stilnet den ene siden, angivelig på grunn av fare for “snøstorm”. Ett år senere presenterer kunstnerne et minne fra forestillingen og benytter festivalen som et punkt for fortsettelsen av samarbeidet. Foto: Pavlo Grazhdanskij

PIA LINDMAN

PIA LINDMAN

Pia Lindman jobber med performancekunst, healing-som-kunst, installasjon, mikrober, arkitektur, maleri og skulptur. Som et resultat av mange års undersøkelser av kroppen og dens plass i kulturelle rom, involverer Lindmans arbeid møter med flere riker av organisk og uorganisk liv.

Under Barents Spektakel 2023 presenterer Pia Lindman And then there are silences that speak of something else, still there, en serie digitale malerier basert på behandlinger gitt til innbyggere i Sør-Varanger og med inspirasjon fra levende forbindelser i nord. Arbeidet inkluderer også en forestilling som finner sted søndag 26. februar i en 70-seters badstue i fiskeværet Bugøynes. Forestillingen er en del av  prosjektet From the Baltic to the Barents Sea, en samproduksjon av Pikene på Broen og Baltic Circle-festivalen. Foto: Carl Spartz

PIGEON-GRAM COLLECTIVE

PIGEON-GRAM COLLECTIVE

Pigeon-Gram Collective er en gruppe skribenter med base i Arkhangelsk, Bodø, Lainio, Norrbotten, Nuuk, Petrozavodsk, Girkonjarga/Kirkenes, Romsa/Tromsø, Syktyvkar og Tornio. I 2021 ga de ut sin første tekstsamling gjennom et prosjekt initiert og utviklet av Troms og Finnmark fylkeskommune og Tekstbyrået, med formål å knytte sammen skribenter fra Barentsregionens under pandemien.

The Pigeon-Gram Collective presenterer, i samarbeid med nyetablerte Kirkenes Badstuforening, den varme lytteopplevelsen Sauna Stories i badstuer plassert i bakgården til utstillingslokalene i den gamle brannstasjonen - komplett med havutsikt! Forhåndsbooking kan gjøres her, ellers er drop-in mulig når det er plass. Det er garderober tilgjengelig og håndklær kan leies i utstillingslokalene. Foto: Pikene på Broen.

VERDENSTEATRET

VERDENSTEATRET

Verdensteatret  er et Oslo-basert kunstnerkollektiv grunnlagt i 1986 av Lisbeth J. Bodd og Asle Nilsen og består i dag av performancekunstnere, billedkunstnere, musikere, programvareutviklere og poeter som sammen har utviklet et intrikat, audiovisuelt språk. Arbeidet deres er karakterisert av en dedikert, langsiktig utvikling og eksperimentering med forskjellige medier som manifesterer seg i romlige, orkestrale verk. Av og med: Ali Djabbary, Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne Kruse, Laurent Ravot, Magnus Bugge, Martin Taxt, Niklas Adam og Torgrim Torve.

Til Barents Spektakel 2023 presenterer Verdensteatret Trust me tomorrow, en sensorisk opplevelse mellom det fysiske rommet og minnet. Et forsøk på å finne rekkverket, en guide, noe å orientere seg etter i det famlende mørke. I en verden som bretter seg tilbake inn i seg selv. Stykket kommenterer evnen eller de mislykkede forsøkene på å komme oss inn i hverandres hoder. Foto: Jenny Berger Myhre, Signe Fuglesteg Luksengard, Verdensteatret

TBA G; PER MAGNUS BARLAUG & LINN LORENZEN

TBA G; PER MAGNUS BARLAUG & LINN LORENZEN

TBA G består av Linn Haldrup Lorenzen og Per Magnus Barlaug. Linn Haldrup Lorenzen er en scenekunstner som jobber med teater- og performancekunst, har en master i performance fra Akademi for scenekunst og er en del av performancekollektivet Cunts Collective med base i København. Per Magnus Barlaug er en norsk skuespiller og scenekunstner utdannet fra Akademi for scenekunst, har vært en del av teaterkompaniet Lost and Found productions og har siden 2021 vært tilknyttet Samovarteateret i Kirkenes.

TBA G presenterer ZøvnZaun på Barents Spektakel 2023 - en interaktiv teaterforestilling om søvnmangel. Forestillingen tar for seg søvnmangel som et symptom på det moderne samfunnet som krever at vi er tilgjengelige og produktive 24/7. Samtidig utforsker ZøvnZaun det å ha kontroll og å gi fra seg kontroll i et ukontrollerbart kontroll-samfunn. Med hjelp av audiovisuelle og vibrerende elementer stiller forestillingen spørsmål rundt samfunnets kapitalisering av helse. Foto: Inga Aleknaviciute og Lise Johansson.

WITCH CLUB SATAN

WITCH CLUB SATAN

Witch Club Satan består av Nikoline Spjelkavik på gitar, Victoria Røising på bass og Johanna Kleive på trommer og er et nytt prosjekt av det Andøyabaserte teaterkompaniet Lost and Found productions. Witch Club Satan er en nyfeministisk svartmetall-forestilling i 4 akter. Det er et musikalsk, dramatisk rituale med ukjent virkning. Witch Club Satan skal vekke deg med urskriket som har bygget seg opp inne i oss, og sammen skal vi forvandles. Målet er enkelt – du skal aldri bli den samme igjen.

Vi vekker til live gruvespøkelsene fra fortida under Barents Spektakel 2023. Denne forestillingen vil nemlig ta deg til de unike industrielle omgivelsene i Lokstallen - det gamle verkstedet for lokomotivene til Sydvarangers jernbanelinje. Witch Club Satan er en konsert, en teaterforestilling, en høymesse og et klimatoppmøte. Du kommer ikke hit for å lene deg tilbake, men stol på at heksa vil deg og verden vel, og at den tiden vi har sammen blir høytid. Foto: Helge Brekke

BORIS GREBENSCHIKOV

BORIS GREBENSCHIKOV

"Gudfaren av russisk rock og reggae" - eller ganske enkelt bare "BG" som han gjerne kalles han gjerne, er musikeren som regnes som en av grunnleggerne av russisk rock. For et vestlig publikum, kan Boris Grebenschikov sammenlignes med en russisk Bob Dylan, David Bowie eller Marc Bolan. I dag er den legendariske vokalisten, gitaristen og låtskriveren nok en gang utestengt fra Russland på grunn av sin posisjon mot krigen. Med et symboltungt og rikt låtmateriale og et fantastisk band, ser vi fram til en helt spesiell konsert med "BG" i Kirkenes under Barents Spektakel! Foto: Evgeny Konasov

FIEH

FIEH

Med hele åtte dyktige musikere på scenen, er det energiske soulfunkbandet Fieh kjent for sine ekstatiske og dansbare konserter. Musikken preges av en 70-tallsvibb med innslag av jazz, funk, R&B og soul - blandet med mer moderne pop og hip-hop. Gruppa slo gjennom med singelen Glu i 2017, og har siden gitt ut flere kritikerroste album og turnert inn- og utland. Vi koster fram dansegulvet på Samfundshuset når Fieh nå for første gang gjester Kirkenes og Barents Spektakel! Foto: Jonathan Vivaas Kise.

TØNDRA

TØNDRA

TØNDRA er en samisk elektronikaduo fra så langt nord som du kan komme, mer spesifikt fra Finnmark. Musikken deres beskrives best som en luftig miks mellom analoge og digitale lydteksturer med moderne impulser. Ledsaget av et drømmende visuelt show, vil duoen holde en stødig rytme og lede an en uventet lørdagskveld på Barents Spektakel 2023! Foto: Anna Jarosz.

STIAN WESTERHUS

STIAN WESTERHUS

Friform Kirkenes presenterer: Stian Westerhus - gitarist og komponist i et lydlandskap som er like mystisk som det er massivt, intimt og unikt. Westerhus kommer til Kirkenes med sitt soloprosjekt som er eksperimentelt og improvisatorisk i en sjanger som utfordrer våre begreper om sjangere.

Han har vunnet Spellemannsprisen i kategorien jazz sammen med Sissel Endresen, har vært nominert i både åpen klasse og samtidsmusikk og du har kanskje hørt Westerhus på innspillinger sammen med Ulver, Motorpsycho, Lasse Marhaug, Maja Ratkje, Susanne Sundfør og Nils Petter Molvær. Men Stian Westerhus høres og oppleves som noe eget, utforskende, abstrakt og ikke minst fantastisk! Foto: Therese Voldsæth

NIILAS

NIILAS

Niilas er en komponist, artist og lydkunstner som vever sammen sjangere, instrumenter og elektronikk til et unikt musikalsk uttrykk. Med forankring i sin samiske bakgrunn og klubbkultur, skaper han glitrende, melankolske melodier, som på hans tredje soloalbum Stone Skipping (2022), hvor joik møtte iransk santoor og Moog Matriarch på samme spor.

Niilas vant Spellemannsprisen i sjangeren elektronika for sitt album Also This Will Change i 2020, og har siden blitt kjent for energiske, sjangeroverskridende konserter, hvor publikum tas med på en musikalsk reise gjennom feltopptak fra Arktis i harmoni med deep bass. Niilas spiller på Ävv skoltesamisk museum festivalsøndagen. 

JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA

JAAKKO LAITINEN & VÄÄRÄ RAHA

Jaakko Laitinen & Väärä Raha har fått folk til å le, gråte og danse siden 2009. Musikken til bandet er en unik blanding av ulike ingredienser marinert i spesielle sauser; Balkan-grooves, gammel finsk tango og humppa – for å nevne noen.

Lappland-Balkan-bandet har gitt ut seks kritikerroste album, men er mest kjent for sine ville liveshow, og føler seg like hjemme på de hippeste Helsinki-dansegulvene som de røffe landsbyfestene i Lappland. De har turnert i mer enn 20 land rundt i Europa og gjester Kirkenes for første gang under Barents Spektakel 2023!

PER ANDERS STORE

PER ANDERS STORE

Per Anders Store er født, oppvokst og bor i Kirkenes. Som improvisator, komponist og musiker trekker han på sin opplevelse av å være nordlending og er på konstant jakt etter nye lyder og teksturer. Musikken hans fokuserer på de lengre linjene, men han kan heller ikke unngå å bli påvirket av arbeidet som musikkpedagog og arrangør.

Under Barents Spektakel er Per Anders Store å høre sammen med lydkunstner John Andrew Wilhite-Hannisdal og den kritikerroste strupesangeren Sainkho Namtchylak fra Tuva i Sibir, på en konsert inne i installasjonen Dialects of the Deep i den gamle brannstasjonen. Store skal spille sin eksperimentelle elektroniske musikk sammen med torskens egen musikk i en undersøkende og utopisk forestilling. Foto: Kjell Gunnar Monsen.

SAINKHO NAMTCHYLAK

SAINKHO NAMTCHYLAK

Sainkho Namtchylak er en eksperimentell sanger, født i 1957 i en bortgjemt landsby sør i Tuva, en autonom russisk stat som grenser til Mongolia. Namtchylak har en eksepsjonell stemme som strekker seg over syv oktaver og er glimrende i overtonesang. Sangeren, som i dag bor i Wien, er kjent for sin tuvinske strupesang, eller Khöömei, og en musikk som blander avantjazz, elektronika, moderne komposisjon og tuvinsk tradisjon.

Under Barents Spektakel 2023 blir Sainkho Namtchylak med Per Anders Store og John Andrew Wilhite-Hannisdal når festivalen inviterer til konsert  inne i installasjonen Dialects of the Deep. Foto: Doris Kittler

SANGKORET CRESCENDO

SANGKORET CRESCENDO

Sangkoret Crescendo, basert i Kirkenes, har som mål å utvikle gode sangere, fremme sang- og musikkmiljøet i Sør-Varanger kommune og skape gode sosiale rammer rundt korsangen. De har et stort spenn i alder med voksne medlemmer i alderen 18 – 70 år. Sangkoret Crescendo er involvert i åpningsshowet på Barents Spektakel 2023. Foto: Ksenia Novikova/Barentssekretariatet

MIESKUORO HUUTAJAT

MIESKUORO HUUTAJAT

Mieskuoro Huutajat er koret som ikke synger en tone. Mellom tjue og førti anstendig kledde menn kommer inn i lokalet på en paramilitær måte og begynner å skrike, brøle og rope utdrag fra nasjonalsanger, barnesanger eller internasjonale traktater. Petri Sirviö er grunnlegger, komponist og dirigent for koret som ble stiftet på slutten av 1980-tallet. 

Det hele startet med overraskelsesforestillinger for et intetanende publikum hvor som helst i Oulu-regionen: gater, nabolagsarrangementer og spektakulære natursteder. Nå har Huutajat blitt en av de mest populære ambassadørene for finsk kunst. Koret føler seg like hjemme på prestisjetunge musikkfestivaler og museer for samtidskunst som på countrymesser og undergrunnsklubber. Huutajat deltar i Barents Spektakels åpningsshow og opptrer på Samfundshuset 24. februar. Bilde: Timo Heikkala.

A RUSSIAN ENGINEERING THEATRE (AKHE)

A RUSSIAN ENGINEERING THEATRE (AKHE)

A Russian Engineering Theatre (AKHE) ble etablert i 1989 som en uavhengig gruppe og utviklet seg til et teaterkollektiv med seks faste medlemmer. På den uavhengige kunstscenen i Moskva og St. Petersburg er de som kult-ikoner å regne, kollektivet har også turnert bredt på festivaler og scener over hele verden. 

AKHE kjennetegnes av å lage drømmende teater med kaos, symboler og en rekke absurde elementer. De jobber alltid med fysiske elementer for å skape en psykologisk lek hvor de kombinerer fantasifulle rekvisitter og scenografi. I løpet av sommeren 2022 emigrerte AKHE fra Russland på grunn av deres motstand mot krigen og den politiske situasjonen i hjemlandet, og er i dag basert i Frankrike. A Russian Engineering Theatre (AKHE) deltar i Barents Spektakels åpningsshow 24. februar. Foto: Alexander Kazanskii

KLETTERKOLLEKTIV

KLETTERKOLLEKTIV

Kletterkollektiv er et profesjonelt industriklatrekollektiv med base i Berlin. De er en del av teamet bak Barents Spektakel sitt åpningsshow. Kletterkollektiv vil samle et internasjonalt team av line-kunstnere og riggere for å levere en fantastisk slackline-forestilling og sikkerhet for linevandreren og publikum.

FRIDAYMILK

FRIDAYMILK

Fridaymilk er en nomadisk kunstinstitusjon med interesse for det komplekse forholdet mellom mennesker og miljøet, samt urfolks- og industriarven i de nordlige territoriene. I ti år har Fridaymilk vært med å forme det lokale kunstmiljøet i nord og initiert en rekke internasjonale samarbeid og prosjekter fra sin base i Murmansk, inkludert den audiovisuelle kunstfestivalen Inversia. Med krigsutbruddet i Ukraina bestemte prosjektteamet seg for å avslutte det russiske kapittelet og gå inn i en nomadisk tilværelse.

På Barents Spektakel vil Fridaymilk – representert med produsenten Zhanna Guzenko og kunstneren og filmskaperen Oleg Khadartsev – presentere Nomadic Base på Terminal B i Kirkenes. Nomadic Base blir under festivalen en møteplass for ulike kunstneriske opptredener, aktiviteter og årets festivalbar. Foto: Astrid Fadnes

YAV

YAV

Kunstgruppen Yav er et eksperimentelt kunstkollektiv i Russland, grunnlagt og ledet av Anastasia Vladychkina. Anastasia skaper kunst på mange forskjellige måter; tagging, kunstobjekter, usynlig gatekunst, intervensjoner i museum, VR (virtual reality) og AR (augmented reality) og gjennom rave-arrangement. Yavs kunst er idédrevet - ideene og symbolbruk er fundamentet for både estetikken, stilen og konteksten de jobber i. Yav, representert ved Anastasia, utvikler også sin egen mobilapp, AR Hunter, som har som mål å gjøre AR-teknologi tilgjengelig for alle.

HJEMMETEATER

HJEMMETEATER

Hjemmeteater-programmet på Barents Spektakel er produsert i samarbeid med Theatre of Resistance, en plattform som forener russiske scenekunstnere som er motstandere av krigen i Ukraina og i dag holder til spredt over hele Europa. Hjemmeteater-forestillingene vil bli framført i private hjem i Kirkenes, Tromsø, Bodø, Tornio/Haparanda, Berlin og Tamanyan. 

Hjemmeteater-programmet inkluderer følgende forestillinger: To the FSB Officers Who Attended My Events av K., The Propaganda Machine produced av D., Bye, Dad av Alexander Kudryashov, 80° av P.G., Corridors av Ekaterina Bespalova, Kalykhanka av Masha Sapizhak, Moja på Tvoja av Evgeny Goman og Do not be afraid to be happy… av A. Konovalov, M.NArschevskii og V.Gorski. *Enkelte produsenter velger å være anonyme.

NOMADIC BAR

NOMADIC BAR

Nomadic Base er transittområdet på flyplassen, en ubehagelig kafé på jernbanestasjonen og selvdestruktive meldingsutvekslinger i appen Telegram. Den frem til nylig Murmansk-baserte Inversiafestivalen har gått over i en nomadisk tilstand og inviterer til sin transittbar i sentrum av Kirkenes. Laboratorier og workshoper utforsker grensebyens ytre rom, kveldsforestillinger går over til natteksperimenter med lyd og levende bilder som igjen avsløses av morgenøkter for alle som ønsker en pust i bakken fra forvillede tanker og følelser.

Contributors: Alexander Rishaug / Daria Boldyreva / Vera Dvale / 1999Q / Sergey Kostyrko / Maria Komarova / Puppet Masters / Iva Matiyas / Symphocat / SHOPLIFT / Gregor Pankert / Anna Prilutskaya / Rotwick Patoy / Philipp Guzeev / 3_a / Alex ArctiSoul / Boris Shershenkov /Marina Karpova