KULTURKARUSELL

KULTURKARUSELL KULTURKARUSELL

Kulturkarusellen på Barents Spektakel er en ny diskusjonsplattform hvor kunstnere, forskere og kulturarbeidere fra Barentsregionen og Norden deler sine erfaringer. Deltakerne i karusellen veksler mellom rollen å lede et intervju, bli intervjuet og være publikum i åpne samtaler som skifter hvert tiende minutt. 

På festivallørdagen, med en blanding av forberedte og tilfeldige spørsmål, vil Nomadic Base på Terminal B bli et forum for kunst- og kulturmiljøet for å snakke mer med hverandre. Innledninger, fortellinger knyttet til festivaltemaet TRUST/TILLIT og innsikt i kunstneriske prosesser og aktuelle prosjekter i nord, deles i karusellen mellom kolleger, samarbeidspartnere, venner og tidligere fremmede. Med kulturkarusellen ønsker vi å sette tankene og fantasien i gang, i håp om at både deltakerne og publikum vil finne fellesnevnere som kan gi gjenklang i nye samarbeid.

KULTURKARUSELL
KULTURKARUSELL