PARTNERPROGRAM

PARTNERPROGRAM PARTNERPROGRAM

Under festivalen vil det også være aktiviteter arrangert av Pikene på Broens samarbeidspartnere i det lokale nærings- og kulturlivet. Sammen gjør vi Kirkenes til en pulserende kulturby i nord den siste uka i februar. 

 

Bokbad: Ljudmila Ulitskaja 
Lørdag 25. Februar, 13:00 - 15:00
Sør-Varanger bibliotek

Ljudmila Ulitskaja kommer til Kirkenes og Sør-Varanger bibliotek under Barents Spektakel. Ulitskaja er av mange regnet som en av vår tids største russiske forfattere. I forbindelse med at romanen Det store grønne teltet nå foreligger på norsk, vil hun bli bokbadet av Russland-kjenner og oversetter Marit Bjerkeng. Romanen Det store grønne teltet beskriver hvordan det er å vokse opp i Sovjetunionen, fra Stalins død til Berlinmurens fall. Åpningstale ved ordfører Lena Norum Bergeng. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Sør-Varanger bibliotek, Barentssekretariatet og Pikene på Broen, og støttet av Fritt Ord. 

Forestilling: Trust Trio/Quartet 
Søndag, 15:30 - Sør-Varanger Kultursal/Samovarteateret
Teaterkafeen er åpen 15:00 - 17:00

Samovarteateret presenterer en improvisert collage av trust, dans og musikk. Kom og hygg deg med bevegelige bilder og varm suppe i Samovarteaterkafeeen. Dans: Runa Sætervoll. Musikk: Øystein Blix. Bilder: Nikolay Shchetnev og Pavel Rumyantsev.

Omvisning på Ä´vv Skoltesamisk Museum
Søndag 26. Februar, 17:00
Museet holder åpent fra 15:00 - 19:30

På festivalsøndagen holder Ä´vv Skoltesamisk museum i Neiden åpent utover vanlige åpningstider. Det blir omvisning i utstillingen med Hanna-Maria Kiprianoff, før konsert med Niilas kl. 18:00. Det vil bli organisert buss til Neiden, mer info kommer. 

Workshop for kunst- og kulturfeltet: Internasjonalt kultursamarbeid i Barentsregionen 
Mandag 27. februar, 13:00 - 15:00
Barentsinstituttet (1. etasje Barentshuset)
Meld deg på i dette påmeldingsskjema innen 20. februar

Hvordan påvirkes det internasjonale kultursamarbeidet i Barentsregionen i en tid preget av internasjonal økonomisk nedgang, den pågående krigen i Ukraina og en langvarig pandemi? Hvilken innsats trengs for å initiere og utvikle nye samarbeid?

Eric Sjöström ønsker profesjonelle kulturarbeidere, produsenter og arrangører velkommen til å delta i en dialog og workshop. Workshopen skal inngå i en rapport bestilt av kulturavdelingen i Barents euro-arktiske råd, og har som formål å belyse situasjonen for kulturlivet i Barentsregionen og vurdere hvilken innsats som kreves for fremtiden. Er du interessert i tema? Bli med på workshop mandag 27. februar! 

Workshopen ledes av Eric Sjöström i samarbeid med det internasjonale Barentssekretariatet og Pikene på Broen, i lokalene til Barentsinstituttet. Vi sender detaljer til alle påmeldte. Det blir kaffe og enkel servering, samt lunsj ved arrangementets slutt. Arbeidsspråk på workshopen er engelsk og skandinavisk språk. 

Talking Barents: Tillit til naboen? 
Mandag 27. februar, 16:00 - 17:30
Ofelas Arena
Kom gjerne kl. 15.30 for gratis fingermat!
Arr. NORCE og NIBR. 

Gjennom flere tiår er det bygget opp tillit mellom enkeltpersoner, institusjoner, myndighetsnivå, organisasjoner, politikere og forskere på begge sider av den norsk-russiske grensa. Russlands krig i Ukraina har satt en stopper for det meste av grenseregionalt samarbeid. Hvordan påvirker dette vår relasjon til naboen i øst? Har vi tillit til de som har blitt våre gode venner? Kan vi skille mellom enkeltpersoner og myndighetsnivå? Velkommen til samtale mellom forskere fra NIBR og NORCE og ressurspersoner i lokalsamfunnet i Sør-Varanger. 

Seminar: Game over for institusjonelt og folk-til folk-samarbeid? Hva sier forskerne?
Tirsdag 28. februar 13:00 - 15:30
UiTs lokaler i 1.etasje på Barentshuset
Språk: norsk. Fysisk + strømming

To større forskningsrådsfinansierte Russlands-prosjekter har resultater å formidle. Kom og hør om tjue års erfaringer med Barentssamarbeidet i forskerprosjektet RE:Barents. Hva har vi lært i løpet av disse årene og kan vi håpe på en framtid hvor samarbeidet kan gjenopptas? Hvordan har arbeidet til frivillig sektor i Murmansk oblast utviklet seg under korona og etter Russlands invasjon av Ukraina?  I forskerprosjektet VOLRUSS viser vi hvilken betydning samarbeidskonstellasjoner mellom frivillig sektor og folk-til-folk-samarbeidet i Nord-Norge og Murmansk har hatt for utviklingen av frivillighet innenfor helse og omsorg i Murmansk. Forskere fra NIBR/Oslo Met og NORCE presenterer foreløpige resultater og inviterer til spørsmål og svar.

Kirkeneskonferansen
Kirkeneskonferansen arrangeres hvert år i samme tidsperiode som Barents Spektakel, og gjennom et rikholdig program og flere samarbeid, bidrar arrangementene til å gjøre Kirkenes og Øst-Finnmark et sentralt møtested hver vinter. Den første konferansen ble arrangert i 2008, og gjennom årene har den blitt et av de viktigste møtestedene for alle med interesse for nordområdepolitikk og diskusjoner rundt utviklingen av Barentsregionen. Kirkeneskonferansen  har som mål å synliggjøre ulike sider ved utviklingen i nord når det gjelder politikk, næringsutvikling og samfunnsutvikling. Kirkeneskonferansen skjer 1. - 2. mars, se fullt program her: www.kirkeneskonferansen.no

I år samarbeider konferansen og Barents Spektakel om konsert med Arktisk Filharmoni og tidligere medlemmer av Kyiv-solistene i Kirkenes kirke onsdag 1. mars - som blir avslutningen på festivalen og åpningskvelden for konferansen. 

 

 

 

 

 

PARTNERPROGRAM
PARTNERPROGRAM