SATELLITTARRANGEMENT

SATELLITTARRANGEMENT SATELLITTARRANGEMENT

Akkurat som månen en gang var en del av den eldgamle jorden, har arrangørene av Barents Spektakels satellitt-arrangementer en felles historie med å skape kultur i Barentsregionen. I 2023 vil festivalen igjen bygge digitale broer til forskjellige byer og land, og lage møteplasser for å reflektere sammen over tema TRUST/TILLIT, sett gjennom en kunst- og kulturlinse med debatter, uformelle dialoger, musikk, filmsvisning animasjonsverksteder, forestillinger med “hjemmeteater”, barnearrangement, forelesninger og forskningsdeling.

Festivalsatellittene er møteplasser for folk som til tross for å være geografisk langt fra Kirkenes, fortsatt kan ta del i Barents Spektakel gjennom sosialt samvær på egne lokasjoner. I 2023, har Barents Spektakel satelitter i Berlin (Tyskland), Tumanyan (Armenia) og Tornio/Haparanda (Finland/Sverige)

 

PROGRAM I BERLIN:
Trust-Mitters er en diskusjon om ulike aspekter av tillit blant russere, som i dag befinner seg i en sårbar og tvilsom posisjon. Russeres nasjonale identitet har blitt blottlagt og diskreditert av Putin-regimets handlinger, uavhengig av deres politiske posisjoner. Mange er ikke lengre velkomne i de miljøene hvor de trodde de hadde støtte. Denne komplekse situasjonen genererer mange spørsmål om folks misnøye og tillit til hverandre. Hva er tillit? Hvordan bygger vi tillit? Hvordan gjenoppretter vi det i en situasjon med undertrykkelse og en blomstrende overvåkingskultur? Hvordan påvirker ulike kontekster prosessen med å bygge tillit og hva betyr dette for sivilsamfunnet og vår fremtid?

Gjennom det uformelle formatet “Kjøkkensosiologi” skal vi snakke om komplekse og sensitive emner i en behagelig atmosfære over et glass vin, like oppriktig som vi gjør på kjøkkenet med nære venner. Dette er ikke et foredrag eller seminar, men en livlig diskusjon stimulert av gjesteforelesere.

Arrangementet arrangeres av Center for Independent Social Research (CISR) e.V. (Berlin)

Historier om snøballen: Barneverksted 
Tror vi at det alltid er noe som forbinder oss på mange plan? Uventede ting hjelper oss å forstå at mellom mennesker som er svært forskjellige, er det likevel et felles grunnlag som vi alle deler. Det øker tilliten til hverandre og skaper en følelse av nærhet. Vi skal bruke tema snø som et slikt “stoff” som forbinder oss. I dette verkstedet fungerer snø som et medium. Det er noe som forener oss i våre forskjellige land (Tyskland, Russland, Norge osv.), og på mange plan: gjennom minner, eventyr, drømmer, representasjoner, økologiske endringer og gradvis forsvinning av snø i tyske og mange russiske byer.

Verkstedet ledes av Aleksandra Yurieva-Civjane er en kunstner, kurator og en kulturpedagog (født i Latvia, oppvokst i Moskva, og bosatt og jobbet i Berlin siden 2003). Hun er medgründer av det internasjonale kulturprosjektet BUTTERBROT, og det kreative atelieret BESONDERmüll.

PROGRAM I TUMANYAN
Sosialantropologi- og animasjonsverksted: Forskningen er fokusert på livet til deltakere i Abastan-samfunnet - bestående av kunstner-immigranter, som har funnet seg til rette i en liten by Tumanyan i provinsen Lori nord i Armenia.

Prosjektet består av to stadier. Den første er en utforskningsfase, hvor sosialantropolog Maria Gun’ko (School of Anthropology and Museum Ethnography, Oxford University), skal gjennomføre og bearbeide intervjuer med Abastan-kunstnere og lokalsamfunnet Tumanyan.Den andre fasen er en kreativ refleksjon av informasjon fra utforskningen. Teamet til Tsekh Animatsii med deltagelse av animasjonsfilmregissørene Yura Boguslavsky, Asya Kiseleva og lydprodusent Sasha Chirkov, vil organisere et animasjonslaboratorium hvor deltakerne skal lage en kort animasjonsfilm, basert på intervjuene.

Animasjonsdokumentarfilm, laget i laboratoriet, vil fortelle historien om et uventet nabolag og dagligliv i en pittoresk og kulturelt rik region i Armenia og et område som prøver å tilpasse seg postindustriell og postsosialistisk virkelighet med alle dens opp- og nedturer.

PROGRAM I TORNIO/HAPARANDA
Finske Tornio og svenske Haparanda stiller som en felles Barents Spektakel-satelitt, og kommer til å ha arrangement fra begge sider av elva. 

Bye, Dad - forestilling. Bye, Dad er et skuespill om livet til Kudryashov Anatoly Alexandrovich, en kontraktsfestet soldat og veteran fra den andre tsjetsjenske krigen, fortalt gjennom stemmen til sønnen hans. Historien om Anatoly Alexandrovichs liv ligner ikke i det hele tatt de heroiske historiene om en forsvarer av moderlandet, typisk for russisk propaganda. Vi vet ikke hva den eldre Kudryashov trodde på og kjempet for, hva som lå bak valget hans, bortsett fra ønsket om å være som vennene sine, som også var innleide soldater. Sønnen hans snakker bevisst ingenting om motivene. Men vi vet hva han fikk til slutt: et land som betalte ham litt over to tusen rubler i måneden (300 NOK) og undertrykte det som skjedde i Tsjetsjenia til i dag. (Tekst av Anton Khitrov) 

Regissør: Alexander Kudryashov, dramatiker: Vasya Sharapov.
Arrangementet holdes i Tornio.

Bokbad med Sten Inge Jørgensen og Leonid Ragozin
Vi inviterer også til Haparanda bybibliotek for presentasjon av boken: A European tragedy – how Russia and the West became enemies, and how they can find together again, som blir til en åpen diskusjon og en prat med forfatterne Sten Inge Jørgensen og Leonid Ragozin. Boken dveler ikke bare med den pågående krigen, men ser også inn i fortiden og fremtiden. De argumenterer for at Russland historisk sett er dypt låst i resten av Europa, og at mange feil, også fra Vesten, førte til den økende konflikten etter kommunismens fall.

SATELLITTARRANGEMENT
SATELLITTARRANGEMENT